Визба

Подземниот дел од винаријата каде што температурата е константна во текот на целата година овозможува благо и контролирано испарување.

Откако ќе се направи избор за најквалитетните вина, овие избрани вина поминуваат низ натамошно стареење во дабови буриња во период од неколку месеци, така што добиваат соодветна густина и вкус. Како што вината поминуваат низ натамошнто стареење во нови дабови буриња, тие целосно го подобруваат својот квалитет, така што го достигнуваат врвниот квалитет по 10 или повеќе години.

chateau
chateau
chateau
chateau
chateau

Технологија

Попов Винарија е опремена со најбезвременска опрема за обработка и ферментација на грозјето и зачувување на виното. За таа цел, винаријата користи инокс садови со различен капацитет. Исто така има одделна соба за стареење на виното која е обезбедена со дабови буриња кои се употребуваат за стареење на виното (омекнување).

Сите процедури кои се вршат за време на производствениот процес на виното имаат цел да овозможат целосна контрола на процесот на винификација. Ферментацијата на белите и црвените вина се врши во инокс контејнери преку користење на одбрани додатоци за нараснување и контролирање на температурата на ферментација. Обработката на грозјето зависи од неговата сорта. Одредени сорти на грозје се обработуваат преку ладно скиснување на пулпата на грозјето со цел да се добијат покомплексни вина со силни сензорни карактеристики.

  • Локација
  • © 2016 Popov Winery | Web Design - Kara5